0

Laat ‘verwarde’ mensen deelnemen aan de dialoog.

Beste kamerleden,

Zojuist lees ik dat er een hoorzitting komt over verwarde mensen:
“De partijen willen vertegenwoordigers van onder meer de politie, burgemeesters en gemeenten, de Nederlandse Spoorwegen, de zorgverzekeraars en GGZ Nederland uitnodigen om te vertellen hoe de opvang en de begeleiding van verwarde mensen hun dagelijks werk beïnvloeden. Ook willen de Kamerleden weten of er voor mensen met psychiatrische problemen voldoende zorg en ondersteuning is en als dat niet zo is, wat er dan nodig is.”

Als cliënt in de GGZ zou ik graag willen dat wij ‘verwarde mensen’ (want daar reken ik mezelf uit solidariteit dan ook maar toe) deel kunnen nemen aan het gesprek, dat er niet alleen over maar ook met ons gesproken wordt.

Ik heb ADD, ben herstellende van een depressie, cliënt bij een GGZ-instelling en praat regelmatig met een psychiater. Ik ben niet verward, niet agressief en zeker geen gevaar voor de samenleving. Ik probeer door het doen van vrijwilligerswerk een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij, zoals heel veel mensen met mij. Er komen bijvoorbeeld steeds meer initiatieven waarin ervaringswerkers hun kennis inzetten om zo lotgenoten te kunnen helpen. Dat is een kant van het verhaal die ook aandacht zou moeten krijgen.
Door alle negatieve aandacht in de media en bezuinigingen in de zorg word er nu heel veel stuk gemaakt en worden mensen met een psychische aandoening nog meer gestigmatiseerd.

Daarom vraag ik u bij deze: vergeet de mensen waar u over spreekt niet en laat ze deelnemen aan de dialoog.

Hartelijke groet,
Angelique Rebel

Bron: Hoorzitting over verwarde mensen – PsyNed

0

Een ‘labeltje’ was voor mij een opluchting.

‘Een labeltje’ was voor mij een opluchting

Ik ben 38 en weet sinds 2013 dat ik ADD, terugkerende depressieve klachten en een bovengemiddelde intelligentie heb. Deze dingen brengen allemaal hun eigen problemen met zich mee.

Mijn ambassadeursverhaal op de website van Fonds Psychische Gezondheid